Action Trust Foundation established in 2014. Purpose of the Foundation is management of the shares in commercial and non-profitable enterprises on behalf of certificate holders. Any private individual or legal entity of any residency can hold certificate of the Foundation. The Foundation operates under the Netherlands law.

Action Trust Foundation Opgericht in 2014. Doel van de stichting is het managen, houden en beheren van de aandelen in commerciƫle en niet-commerciƫle ondernemingen namens de certificaathouders. Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon van een residentie kan certificaathouder van de Stichting zijn. De stichting opereert onder Nederlands recht.

OUR WEBSITE IS COMING SOON